Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Krople do oczu Floxal to preparat klasyfikowany jako chemioterapeutyk. Należy do grupy fluorochinolonów. Lek przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego w przypadku bakteryjnych zakażeń oczu. Ze względu na skład i działanie, dostępny jest tylko na receptę. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczna kropli do oczu Floxal, ich składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku, a także z potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Opis leku Floxal

Floxal to chemioterapeutyk w postaci kropli do oczu. Należy do grupy fluorochinolonów. Wykorzystywany jest w miejscowym leczeniu zakażeń bakteryjnych. Za działanie leku odpowiada substancja czynna ofloksacyna. To antybiotyk o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Działanie leku polega na hamowaniu aktywności enzymu bakteryjnego, który odpowiada za powstawanie struktury DNA danej bakterii. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia DNA bakterii i do śmierci komórek bakteryjnych. Preparat nie powoduje działania ogólnoustrojowego i dobrze przenika przez rogówkę oka. Dostępny jest w postaci kropli do oczu z zawartością substancji czynnej 3 mg/ml o stężeniu 0,3%. Alternatywą pozostaje maść do oczu Floxal 3mg/g.

Skład produktu leczniczego

Substancją czynną kropli Floxal jest ofloksacyna. Ponadto w preparacie znajdują się takie substancje pomocnicze jak: chlorek sodu, chlorek benzalkoniowy, wodorotlenek sodu, kwas solny i woda do wstrzykiwań. W przypadku maści do oczu składniki dodatkowe to: lanolina, parafina ciekła i wazelina biała.

Pacjent powinien dokładnie zapoznać się ze składem leku, ponieważ jego stosowanie nie jest wskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek innych składnik.

Stosowanie leku Floxal - wskazania

Podstawowym wskazaniem do stosowania zewnętrznego leku Floxal jest leczenie zakażeń bakteryjnych oczu bakteriami tlenowymi i beztlenowymi. Lek stosuje się przy zakażeniach przedniego odcinka oka i wykazuje skuteczne działanie na drobnoustroje wrażliwe na ofloksacynę. Przykładowe schorzenia to:

 • bakteryjne zapalenie spojówek;
 • bakteryjne zapalenie worka łzowego;
 • bakteryjne zapalenie rogówki;
 • bakteryjne zapalenie brzegów powiek;
 • wrzód rogówki;
 • jęczmień.

O konieczności zastosowania leku Floxal lub innych preparatów ocznych decyduje lekarz prowadzący. Pod uwagę bierze stan zdrowia pacjenta oraz jego bezpieczeństwo.

Mechanizm działania leku

Ofloksacyna przeznaczona jest do stosowania zewnętrznego. Po aplikacji preparatu na oko, zaczyna hamować działanie enzymów bakteryjnych. Stopniowo prowadzi to do destabilizacji DNA i z czasem do śmierci komórki bakteryjnej. Atutem kropli do oczu Floxal jest ich szybkie działanie i wysoka skuteczność na wiele szczepów bakteryjnych powodujących zakażenia oczu.

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie można stosować go po upływie terminu przydatności. Po otwarciu kropli tracą one ważność po upływie 28 dni. Należy pilnować tych terminów, aby zminimalizować ryzyko występowania działań niepożądanych.

Dawkowanie i sposób podawania kropli

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z jego dawkowaniem i sposobem podawania. Te będą różniły się w zależności od postaci preparatu Foxal. Każdorazowo należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i we własnym zakresie nie zmienia się rekomendowanej dawki. W przypadku kropli do oczu rekomendowana dawka to kropla cztery razy na dobę. Preparat wkrapla się bezpośrednio do worka spojówkowego zakażonego oka.

Przed aplikacją kropli należy dokładnie umyć ręce i postępować zgodnie ze wskazaniami producenta. Robi się to w celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu, a także po to, aby zmniejszyć ryzyko niepokojących objawów takich jak podrażnienie oka. Podczas aplikacji leku butelkę kieruje się zakraplaczem w dół i odchyla głowę do tyłu. Należy odciągnąć palcem wskazującym powiekę i umieścić kroplę w dedykowanej kieszonce. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu podawania kropli znajdują się na ulotce. Skorzystanie z pomocy innej osoby może ułatwić cały proces.

Dawkowanie i sposób podawania maści do oczu

W przypadku maści stosuje się około 1 cm maści do worka spojówkowego trzy razy na dobę. Jeżeli doszło do zakażenia chlamydiami, to lek aplikuje się pięć razy na dobę. Przed podaniem leku należy dokładnie umyć ręce i zadbać o wysoką sterylność procesu. Stosowanie zanieczyszczonego preparatu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym nawet trwałego uszkodzenia wzroku. Wybrane jednostki chorobowe mogą być wskazaniem do zmiany dawkowania preparatu, jednak decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz.

Ile trwa leczenie?

Czas trwania terapii ustalany jest w sposób indywidualny. Standardowo przyjmowanie kropli nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. Jeżeli już po kilku dniach pacjent nie zaobserwuje poprawy, to należy skontaktować się z lekarzem. Być może dany szczep bakterii jest oporny na działanie kropli Floxal i niezbędne będzie zastosowanie innego środka.

Pominięcie dawki leku

Jeżeli dojdzie do pominięcia rekomendowanej dawki leku, to należy uzupełnić ją tak szybko, jak to możliwe. W sytuacji, gdy zbliża się termin przyjęcia kolejnej dawki, to nie podaje się dawki podwójnej. Leczenie kontynuuje się zgodnie z harmonogramem. Zastosowanie dawki podwójnej zwiększa ryzyko przedawkowania i może powodować działania niepożądane.

Przy pominięciu więcej niż jednej dawki, należy skontaktować się z lekarzem. Wówczas terapia może stracić swoją skuteczność. W takich sytuacjach należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i często rekomenduje się rozpoczęcie terapii od początku.

Przerwanie stosowania leku

Decyzję o przerwaniu stosowania leku podejmuje lekarz prowadzący. Inne postępowanie może prowadzić do nawrotu objawów zakażenia bakteryjnego i wymagane będzie powtórzenie kuracji.

Ryzyko przedawkowania

Pacjent nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawka leku Floxal. Nie wpływa to korzystnie na zwiększenie skuteczności leczenia, a może powodować ryzyko podrażnienia oka. W takiej sytuacji rekomenduje się przemycie oka czystą wodą. Lek nie wykazuje działania ogólnoustrojowego. Jeżeli dojdzie do przypadkowego połknięcia leku, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przeciwwskazania do stosowania preparatu Floxal

Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu Floxal jest uczulenie na substancję czynną lub jakikolwiek innych składnik leku. Ponadto leku Floxal nie stosuje się w sytuacji, gdy pacjent ma uczulenie na inne chinolowe leki przeciwbakteryjne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Zawsze podczas stosowania środków farmakologicznych należy zachować ostrożność. W przypadku preparatu Floxal szczególną uwagę rekomenduje się, jeżeli u pacjenta występują:

 • reakcje nadwrażliwości na lek Floxal;
 • uszkodzenia lub owrzodzenia powierzchni oka;
 • obrzęk w okolicach oczu.

Ponadto podczas stosowania leku rekomenduje się unikania wystawiania oczu na nadmierne działanie promieni słonecznych i promieniowanie ultrafioletowe. Wówczas mogą wystąpić działania niepożądane związane z nadwrażliwością na światło. W okresie stosowania preparatu należy zrezygnować z używania soczewek kontaktowych. Zawarty w kroplach chlorek benzalkoniowy może zmieniać zabarwienie soczewek i być przez nie absorbowany. Jednocześnie może wywoływać objawy zespołu suchego oka, w tym zaburzenia rogówki i podrażnienia. Jeżeli one wystąpią, to niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Działania niepożądane

Jak każdy środek farmakologiczny, tak i preparat Floxal może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj i skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu i stanu zdrowia pacjenta. W przypadku miejscowego stosowania kropli do oczu lub maści Floxal, zaobserwowano takie skutki uboczne jak m.in.:

 • uczucie dyskomfortu w oku;
 • podrażnienie oka;
 • obrzęk powiek;
 • obrzęk oczu;
 • światłowstręt;
 • przekrwienie oka;
 • obrzęk wokół oczu;
 • nudności;
 • obrzęk twarzy;
 • ból oka;
 • suchość oka;
 • uczucie obecności ciała obcego w oku;
 • wzmożone łzawienie;
 • nieostre widzenie;
 • zapalenie rogówki
 • zapalenie spojówek;
 • sporadycznie uogólnione reakcje nadwrażliwości;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz potencjalnych działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Występowanie działań niepożądanych należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu.

Wskazania do przerwania leczenia

Należy przerwać stosowanie leku, jeżeli u pacjenta występują objawy reakcji alergicznej. To m.in. obrzęk naczynioruchowy, który objawia się obrzękiem w okolicach twarzy i może powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu. Ponadto objawy nakazujące przerwanie leczenia to:

 • duszności;
 • reakcje alergiczne dotyczące oka (świąd powiek i oka);
 • reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu;
 • poważne wysypki i reakcje skórne (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).

Floxal a inne leki

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Jest to związane z tym, że Floxal może wchodzić w interakcje z innymi lekami i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Podczas stosowania leku jednocześnie z innymi kroplami lub maściami do oczu, należy zachować minimum kwadrans odstępu. Maść do oczu zawsze stosuje się po kroplach, a nie odwrotnie.

Floxal w ciąży i okresie karmienia piersią

O konieczności zastosowania leku Floxal u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz prowadzący. Co do zasady rekomenduje się poszukanie alternatywnego leczenia. Stosowanie leku nie powinno mieć jednak negatywnego wpływu na rozwój płodu lub karmionego dziecka. Ponadto nie zaobserwowano wpływu preparatu Floxal na płodność pacjentów.

Floxal a zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku można zaobserwować przemijające pogorszenie ostrości widzenia. Objaw ten upośledza zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn. Dopóki niepokojące objawy nie miną, pacjent powinien zrezygnować z prowadzenia auta lub obsługi maszyn specjalistycznych. Wszystko w trosce o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Lek należy stosować odpowiedzialnie.

Krople do oczu Floxal to preparat klasyfikowany jako chemioterapeutyk. Należy do grupy fluorochinolonów. Lek przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego w przypadku bakteryjnych zakażeń oczu. Ze względu na skład i działanie, dostępny jest tylko na receptę. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczna kropli do oczu Floxal, ich składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku, a także z potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Opis leku Floxal

Floxal to chemioterapeutyk w postaci kropli do oczu. Należy do grupy fluorochinolonów. Wykorzystywany jest w miejscowym leczeniu zakażeń bakteryjnych. Za działanie leku odpowiada substancja czynna ofloksacyna. To antybiotyk o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Działanie leku polega na hamowaniu aktywności enzymu bakteryjnego, który odpowiada za powstawanie struktury DNA danej bakterii. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia DNA bakterii i do śmierci komórek bakteryjnych. Preparat nie powoduje działania ogólnoustrojowego i dobrze przenika przez rogówkę oka. Dostępny jest w postaci kropli do oczu z zawartością substancji czynnej 3 mg/ml o stężeniu 0,3%. Alternatywą pozostaje maść do oczu Floxal 3mg/g.

Skład produktu leczniczego

Substancją czynną kropli Floxal jest ofloksacyna. Ponadto w preparacie znajdują się takie substancje pomocnicze jak: chlorek sodu, chlorek benzalkoniowy, wodorotlenek sodu, kwas solny i woda do wstrzykiwań. W przypadku maści do oczu składniki dodatkowe to: lanolina, parafina ciekła i wazelina biała.

Pacjent powinien dokładnie zapoznać się ze składem leku, ponieważ jego stosowanie nie jest wskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek innych składnik.

Stosowanie leku Floxal - wskazania

Podstawowym wskazaniem do stosowania zewnętrznego leku Floxal jest leczenie zakażeń bakteryjnych oczu bakteriami tlenowymi i beztlenowymi. Lek stosuje się przy zakażeniach przedniego odcinka oka i wykazuje skuteczne działanie na drobnoustroje wrażliwe na ofloksacynę. Przykładowe schorzenia to:

 • bakteryjne zapalenie spojówek;
 • bakteryjne zapalenie worka łzowego;
 • bakteryjne zapalenie rogówki;
 • bakteryjne zapalenie brzegów powiek;
 • wrzód rogówki;
 • jęczmień.

O konieczności zastosowania leku Floxal lub innych preparatów ocznych decyduje lekarz prowadzący. Pod uwagę bierze stan zdrowia pacjenta oraz jego bezpieczeństwo.

Mechanizm działania leku

Ofloksacyna przeznaczona jest do stosowania zewnętrznego. Po aplikacji preparatu na oko, zaczyna hamować działanie enzymów bakteryjnych. Stopniowo prowadzi to do destabilizacji DNA i z czasem do śmierci komórki bakteryjnej. Atutem kropli do oczu Floxal jest ich szybkie działanie i wysoka skuteczność na wiele szczepów bakteryjnych powodujących zakażenia oczu.

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie można stosować go po upływie terminu przydatności. Po otwarciu kropli tracą one ważność po upływie 28 dni. Należy pilnować tych terminów, aby zminimalizować ryzyko występowania działań niepożądanych.

Dawkowanie i sposób podawania kropli

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z jego dawkowaniem i sposobem podawania. Te będą różniły się w zależności od postaci preparatu Foxal. Każdorazowo należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i we własnym zakresie nie zmienia się rekomendowanej dawki. W przypadku kropli do oczu rekomendowana dawka to kropla cztery razy na dobę. Preparat wkrapla się bezpośrednio do worka spojówkowego zakażonego oka.

Przed aplikacją kropli należy dokładnie umyć ręce i postępować zgodnie ze wskazaniami producenta. Robi się to w celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu, a także po to, aby zmniejszyć ryzyko niepokojących objawów takich jak podrażnienie oka. Podczas aplikacji leku butelkę kieruje się zakraplaczem w dół i odchyla głowę do tyłu. Należy odciągnąć palcem wskazującym powiekę i umieścić kroplę w dedykowanej kieszonce. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu podawania kropli znajdują się na ulotce. Skorzystanie z pomocy innej osoby może ułatwić cały proces.

Dawkowanie i sposób podawania maści do oczu

W przypadku maści stosuje się około 1 cm maści do worka spojówkowego trzy razy na dobę. Jeżeli doszło do zakażenia chlamydiami, to lek aplikuje się pięć razy na dobę. Przed podaniem leku należy dokładnie umyć ręce i zadbać o wysoką sterylność procesu. Stosowanie zanieczyszczonego preparatu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym nawet trwałego uszkodzenia wzroku. Wybrane jednostki chorobowe mogą być wskazaniem do zmiany dawkowania preparatu, jednak decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz.

Ile trwa leczenie?

Czas trwania terapii ustalany jest w sposób indywidualny. Standardowo przyjmowanie kropli nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. Jeżeli już po kilku dniach pacjent nie zaobserwuje poprawy, to należy skontaktować się z lekarzem. Być może dany szczep bakterii jest oporny na działanie kropli Floxal i niezbędne będzie zastosowanie innego środka.

Pominięcie dawki leku

Jeżeli dojdzie do pominięcia rekomendowanej dawki leku, to należy uzupełnić ją tak szybko, jak to możliwe. W sytuacji, gdy zbliża się termin przyjęcia kolejnej dawki, to nie podaje się dawki podwójnej. Leczenie kontynuuje się zgodnie z harmonogramem. Zastosowanie dawki podwójnej zwiększa ryzyko przedawkowania i może powodować działania niepożądane.

Przy pominięciu więcej niż jednej dawki, należy skontaktować się z lekarzem. Wówczas terapia może stracić swoją skuteczność. W takich sytuacjach należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i często rekomenduje się rozpoczęcie terapii od początku.

Przerwanie stosowania leku

Decyzję o przerwaniu stosowania leku podejmuje lekarz prowadzący. Inne postępowanie może prowadzić do nawrotu objawów zakażenia bakteryjnego i wymagane będzie powtórzenie kuracji.

Ryzyko przedawkowania

Pacjent nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawka leku Floxal. Nie wpływa to korzystnie na zwiększenie skuteczności leczenia, a może powodować ryzyko podrażnienia oka. W takiej sytuacji rekomenduje się przemycie oka czystą wodą. Lek nie wykazuje działania ogólnoustrojowego. Jeżeli dojdzie do przypadkowego połknięcia leku, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przeciwwskazania do stosowania preparatu Floxal

Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu Floxal jest uczulenie na substancję czynną lub jakikolwiek innych składnik leku. Ponadto leku Floxal nie stosuje się w sytuacji, gdy pacjent ma uczulenie na inne chinolowe leki przeciwbakteryjne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Zawsze podczas stosowania środków farmakologicznych należy zachować ostrożność. W przypadku preparatu Floxal szczególną uwagę rekomenduje się, jeżeli u pacjenta występują:

 • reakcje nadwrażliwości na lek Floxal;
 • uszkodzenia lub owrzodzenia powierzchni oka;
 • obrzęk w okolicach oczu.

Ponadto podczas stosowania leku rekomenduje się unikania wystawiania oczu na nadmierne działanie promieni słonecznych i promieniowanie ultrafioletowe. Wówczas mogą wystąpić działania niepożądane związane z nadwrażliwością na światło. W okresie stosowania preparatu należy zrezygnować z używania soczewek kontaktowych. Zawarty w kroplach chlorek benzalkoniowy może zmieniać zabarwienie soczewek i być przez nie absorbowany. Jednocześnie może wywoływać objawy zespołu suchego oka, w tym zaburzenia rogówki i podrażnienia. Jeżeli one wystąpią, to niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Działania niepożądane

Jak każdy środek farmakologiczny, tak i preparat Floxal może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj i skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu i stanu zdrowia pacjenta. W przypadku miejscowego stosowania kropli do oczu lub maści Floxal, zaobserwowano takie skutki uboczne jak m.in.:

 • uczucie dyskomfortu w oku;
 • podrażnienie oka;
 • obrzęk powiek;
 • obrzęk oczu;
 • światłowstręt;
 • przekrwienie oka;
 • obrzęk wokół oczu;
 • nudności;
 • obrzęk twarzy;
 • ból oka;
 • suchość oka;
 • uczucie obecności ciała obcego w oku;
 • wzmożone łzawienie;
 • nieostre widzenie;
 • zapalenie rogówki
 • zapalenie spojówek;
 • sporadycznie uogólnione reakcje nadwrażliwości;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz potencjalnych działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Występowanie działań niepożądanych należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu.

Wskazania do przerwania leczenia

Należy przerwać stosowanie leku, jeżeli u pacjenta występują objawy reakcji alergicznej. To m.in. obrzęk naczynioruchowy, który objawia się obrzękiem w okolicach twarzy i może powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu. Ponadto objawy nakazujące przerwanie leczenia to:

 • duszności;
 • reakcje alergiczne dotyczące oka (świąd powiek i oka);
 • reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu;
 • poważne wysypki i reakcje skórne (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).

Floxal a inne leki

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Jest to związane z tym, że Floxal może wchodzić w interakcje z innymi lekami i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Podczas stosowania leku jednocześnie z innymi kroplami lub maściami do oczu, należy zachować minimum kwadrans odstępu. Maść do oczu zawsze stosuje się po kroplach, a nie odwrotnie.

Floxal w ciąży i okresie karmienia piersią

O konieczności zastosowania leku Floxal u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz prowadzący. Co do zasady rekomenduje się poszukanie alternatywnego leczenia. Stosowanie leku nie powinno mieć jednak negatywnego wpływu na rozwój płodu lub karmionego dziecka. Ponadto nie zaobserwowano wpływu preparatu Floxal na płodność pacjentów.

Floxal a zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku można zaobserwować przemijające pogorszenie ostrości widzenia. Objaw ten upośledza zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn. Dopóki niepokojące objawy nie miną, pacjent powinien zrezygnować z prowadzenia auta lub obsługi maszyn specjalistycznych. Wszystko w trosce o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Lek należy stosować odpowiedzialnie.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację