Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Exacyl to lek przeciwkrwotoczny, który w swoim składzie zawiera kwas traneksamowy. Preparat wskazany jest w leczeniu nadmiernych krwawień u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 1. roku życia. Na polskim rynku lek Exacyl dostępny jest w postaci tabletek powlekanych, roztworu do wstrzykiwań oraz roztworu doustnego. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną leku Exacyl, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, mechanizmem działania oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Exacyl - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Exacyl to o działaniu przeciwkrwotocznym w postaci syntetycznego aminokwasu. Za działanie tego środka odpowiada zawarty w nim kwas traneksamowy. Ze względu na swój skład i działanie preparat ten dostępny jest tylko w ograniczonej sprzedaży na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Dostępny jest w postaci tabletek powlekanych, roztworu doustnego i roztworu do wstrzykiwań.

Ile kosztuje Exacyl

Cena leku Exacyl uzależniona jest od wybranej jego postaci oraz od marży narzuconej przez daną aptekę. Poniżej przedstawiono uśrednione ceny tego leku w Polsce:

 • Exacyl 500 mg (tabletki powlekane, 20 sztuk) - około 15,90 PLN;
 • Exacyl 100 mg/ml (roztwór do wstrzykiwań, 5 ampułek po 5 ml) - około 13,20 PLN;
 • Exacyl 100 mg/ml (roztwór doustny, 5 ampułek po 10 ml) - około 14,90 PLN.

Refundacja leku Exacyl

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 lipca 2023 roku lek Exacyl nie podlega refundacji w żadnej postaci. Oznacza to, że pacjenci zawsze zobowiązani są do pokrycia całego kosztu zakupu tego środka w aptece.

Skład leku Exacyl

Skład leku Exacyl różni się w zależności od jego postaci. Zawsze jednak substancją czynną leku jest kwas traneksamowy. Poniżej wypisano substancje pomocnicze zawarte w danych postaciach leku.

Tabletki powlekane: stearynian magnezu, skrobia pszeniczna, sacharoza, wosk Carnauba, żywica akrylowa.

Roztwór doustny: kwas solny stężony lub stężony roztwór wodorotlenku sodu do ustalenia pH, zapach wiśniowy, woda oczyszczona.

Roztwór do wstrzykiwań: woda oczyszczona, kwas solny stężony do ustalenia pH.

Działanie leku Exacyl

Warto sprawdzić, jak działa lek Exacyl. Odpowiada za to kwas traneksamowy, który należy do grupy leków przeciwfibrynolitycznych. Gdy substancja czynna dostanie się do organizmu pacjenta, to odpowiada za hamowanie fibrynolitycznej aktywności plazminy. Tym samym dochodzi do zmniejszenia nadmiernego krwawienia. Substancja czynna leku przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego oraz przez barierę łożyskową, dlatego lek ten powinien być przyjmowany bardzo odpowiedzialnie i tylko pod kontrolą lekarską.

Wskazania do stosowania leku Exacyl

Podstawowym wskazaniem do stosowania leku Exacyl jest zapobieganie i leczenie krwawień wywołanych przez proces hamujący krzepnięcie krwi. Proces ten nazywa się fibrynolizą. Wskazania medyczne obejmujące stosowanie leku Exacyl to przede wszystkim:

 • krwawienie z przewodu pokarmowego;
 • obfite miesiączki u kobiet;
 • leczenie krwawień z dróg rodnych spowodowanych zaburzeniami hormonalnymi;
 • zaburzenia krwotoczne układu moczowego po zabiegach chirurgicznych gruczołu krokowego lub zabiegach w obrębie układu moczowego;
 • krwawienie po zastosowaniu innych leków rozpuszczających zakrzepy krwi;
 • zabiegi dotyczące jamy brzusznej lub serca;
 • chirurgiczne zabiegi ginekologiczne;
 • zabiegi chirurgiczne dotyczące nosa, ucha lub gardła;
 • leczenie krwiomoczu z dolnych dróg moczowych spowodowanego: nowotworami złośliwymi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego, gruczolakiem gruczołu krokowego, kamicą nerkową z krwawieniami z dróg moczowych.

O konieczności zastosowania preparatu Exacyl zawsze decyduje lekarz prowadzący. Pacjent powinien przyjmować lek tylko z jego zaleceniami.

Dawkowanie leku Exacyl

Dawkowanie leku Exacyl ustalane jest indywidualnie przez lekarza i różni się w zależności od wieku pacjenta, schorzenia oraz wybranej postaci preparatu. Tabletki powlekane oraz roztwór doustny można przyjmować niezależnie od posiłków. W przypadku osób dorosłych rekomenduje się dawki podzielone na poziomie od 2 do 4 g na dobę. Oznacza to, że pacjent w trakcie doby przyjmuje 4-8 tabletek lub 2-4 ampułki. W przypadku dzieci zalecana dawka to 20 mg/kg mc na dobę.

Inne dawkowanie należy stosować w przypadku leku w postaci roztworu do wstrzykiwań. Samo podawanie tego leku powinno być powolne, a szybkość nie powinna przekraczać 1 ml na minutę. Zalecana dawka w leczeniu miejscowej fibrynolizy u osób dorosłych to od 0,5 do 1 g 2-3 razy na dobę. Standardowo jest to 1 g preparatu co 6-8 h (co daje 15mg/kg mc). U dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży stosuje się dawkę dobową na poziomie od 10 mg/kg mc do 20 mg/kg mc. Szczegółowo określa to lekarz, a pacjent powinien stosować się do jego rekomendacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto ponownie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku zaburzeń czynności nerek wymagane może być zmodyfikowanie dawkowania leku Exacyl. Dostosowuje się je do stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Wszystko dlatego, że w przypadku tego typu pacjentów istnieje zwiększone ryzyko kumulacji produktu leczniczego w organizmie.

Exacyl - przeciwskazania i środki ostrożności

Istnieją określone przeciwwskazania do stosowania leku Exacyl. Przede wszystkim nie wolno przyjmować go w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu. Ponadto leku nie stosuje się u pacjentów z:

 • zaburzeniami czynności nerek;
 • drgawkami;
 • chorobą prowadzącą do powstawania zakrzepów krwi;
 • fibrynoliza wtórna do koagulopatii ze zużycia czynników krzepnięcia;
 • ostra zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zator płuc);
 • ostra zakrzepica tętnicza (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, udar).

Ponadto występują określone wskazania do zastosowania szczególnych środków ostrożności podczas prowadzonej terapii. W przypadku występowania czynników ryzyka zakrzepicy, w szczególności należy poinformować lekarza o tym stanie. Dodatkowe środki ostrożności wprowadza się również u pacjentów, u których występują następujące stany medyczne:

 • krew w moczu;
 • nadmierne krzepnięcie krwi;
 • krwawienie w całym organizmie (zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego);
 • drgawki w wywiadzie.

Dodatkowe środki ostrożności wprowadza się również w przypadku długotrwałego stosowania leku Exacyl.

Exacyl - możliwe skutki uboczne

Po zastosowaniu leku Exacyl mogą pojawiać się skutki uboczne. Rodzaj działań niepożądanych, ich częstotliwość oraz nasilenie zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta i nie występują u każdego. Do przykładowych skutków ubocznych zaliczane są m.in.:

 • wymioty;
 • nudności;
 • biegunka;
 • wysypka (w tym wysypka lekowa o stałym umiejscowieniu);
 • zaburzenia widzenia (np. zaburzenia widzenia barw);
 • reakcje alergiczne;
 • złe samopoczucie z niedociśnieniem tętniczym krwi (niskie ciśnienie tętnicze krwi);
 • drgawki;
 • zakrzepy krwi w różnych częściach ciała.

Szczegółowy wykaz wszystkich potencjalnych działań niepożądanych wraz z częstotliwością ich występowania znajduje się na ulotce medycznej dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien zapoznać się z nią przed rozpoczęciem terapii. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Exacyl - interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Exacyl może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. W szczególności należy poinformować lekarza o takich preparatach medycznych jak:

 • inne leki, które ułatwiają krzepnięcie krwi (leki przeciwfibrynolityczne);
 • doustne środki antykoncepcyjne;
 • leki zapobiegające krzepnięciu krwi (leki trombolityczne);
 • witamina K1;
 • etamsylat (lek hamujący krwawienie);
 • metylosiarczan tiemonium (lek przeciwcukrzycowy).

Inne preparaty zawierające kwas traneksamowy

Na rynku dostępne są jeszcze inne preparaty zawierające kwas traneksamowy. Taki sam skład i postać tej substancji zawiera preparat Tranexamic Acid Tillomed. Ponadto kwas traneksamowy można znaleźć również w takich lekach jak: Gemotran i Tranexamic Acid Accord. O konieczności zastosowania każdego z nich decyduje lekarz prowadzący.

FAQ

Exacyl a ciąża i okres laktacji

Preparatu Exacyl nie powinno się przyjmować w okresie ciąży, karmienia piersią lub w przypadku podejrzenia ciąży. Wszystko ze względów bezpieczeństwa. Decyzję o konieczności wdrożenia preparatu podejmuje lekarz, jednak zawsze korzyści z tym związane muszą wyraźnie przewyższać ewentualne ryzyko. Karmienie piersią w trakcie terapii jest przeciwwskazane. Kwas traneksamowy przenika do mleka kobiet karmiących piersią i może powodować niepokojące skutki uboczne ze strony dziecka.

Exacyl a prowadzenie pojazdów

Na ten moment brak szczegółowych informacji o wpływie leku Exacyl na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn. Jeżeli jednak w trakcie terapii poczujesz się gorzej, to należy zaprzestać tych czynności w celu zadbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, oraz zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Czy długotrwałe stosowanie leku Exacyl jest bezpieczne?

Lek może być stosowany długotrwale, jednak tylko z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Wszystko dlatego, że długotrwałe przyjmowanie Exacyl może prowadzić do niedrożności dróg moczowych oraz zwiększonego ryzyka występowania choroby zakrzepowo-zatorowej. Decyzję o leczeniu i prowadzeniu terapii podejmuje lekarz prowadzący. Jednocześnie producent leku nie podaje informacji o maksymalnym dopuszczalnym czasie przyjmowania środka Exacyl.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację