Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Kapsułki elastyczne Equoral 100 mg to lek immunosupresyjny dostępny tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Swoje działanie preparat opiera na substancji czynnej cyklosporynie.
Zapraszamy do zapoznania się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Equoral, jego składem i mechanizmem działania oraz ewentualnymi skutkami ubocznymi.

Equoral - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną lek Equoral zaliczany jest środków immunosupresyjnych. Klasyfikowany jest jako cykliczny polipeptyd, który swoje działanie opiera na cyklosporynie. Charakterystyka leków immunosupresyjnych polega na tym, że osłabiają one reakcję układu odpornościowego pacjenta. W związku z tym lek Equoral stosuje się tylko w określonych przypadkach i tylko na wyraźne wskazanie lekarskie. Ze względu na swój skład i działanie lek Equoral dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę.

Equoral - cena, refundacja

Preparat Equoral ma postać kapsułek elastycznych. Cena kapsułek zawierających 100 mg substancji czynnej leku Equoral to około 271,50 PLN. W jednym opakowaniu jest 50 kapsułek. Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 listopada 2023 roku lek Equoral podlega całościowej lub częściowej refundacji w zależności od wskazania. Preparat dostępny jest bezpłatnie we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji refundacyjnej dla osób poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia. Lek Equoral można kupić również w ramach opłaty ryczałtowej wynoszącej 3,20 PLN. Cena ta obejmuje pacjentów w wieku od 18. do 65. roku życia we wszystkich wskazaniach objętych w decyzji refundacyjnej. Z opłaty ryczałtowej na tym poziomie korzystają również dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia w przypadku takich wskazań lekarskich jak:
 • zespół Alporta z białkomoczem;v
 • nieswoiste zapalenie jelit;
 • niedokrwistość aplastyczna.
Pacjenci bez względu na wiek mogą zakupić Equoral w ramach ceny 3,20 PLN przy takich wskazaniach jak: białaczka z dużych granularnych limfocytów T, aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego, zespół aktywacji makrofagów, wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego, zespół mielodysplastyczny w leczeniu paliatywnym, stan po przeczepieniu kończyny, tkanek, rogówki lub komórek, małopłytkowość oporna na leczenie oraz zespół hemofagocytowy. Lek dostępny jest również w kapsułkach zawierających 25 mg oraz 50 mg substancji czynnej. W każdym z tych wariantów podlega refundacji, a o zastosowaniu konkretnego wariantu decyduje lekarz prowadzący.

Equoral - skład leku

Podstawowym składnikiem leku jest substancja czynna cyklosporyna. Ponadto w każdej kapsułce znajdują się takie substancje pomocnicze jak: etanol bezwodny, estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 10), estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 3), stearynian makrogologlicerolu uwodorniony, D,L-(alfa) tokoferol, glicerol, żelatyna, glicyna, dwutlenek tytanu, tlenek żelaza oraz sorbitol niekrystalizujący.

Equoral - jak działa, dla kogo?

Equoral podobnie jak inne leki immunosupresyjne wykazuje różne działanie w zależności od jego zastosowania. Wskazania medyczne można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest stosowanie leku Equoral u pacjentów przy przeczepianiu narządów, szpiku kostnego oraz komórek macierzystych. Wówczas wskazania to:
 • zapobieganie odrzucaniu po przeszczepieniu narządów miąższowych;
 • leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u pacjentów, którzy przyjmowali inne leki immunosupresyjne;
 • zapobieganie lub leczenie choroby GVHD (przeszczep przeciw gospodarzowi);
 • zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji szpiku i transplantacji komórek macierzystych.
W powyższych wskazaniach działanie leku Equoral wspiera kontrolowanie działania układu immunologicznego pacjenta, co zwiększa szansę na przyjęcie się przeszczepu i redukuje ryzyko ewentualnych komplikacji. Brak podania leku immunosupresyjnego powodowałby atakowanie przez organizm przeszczepionej tkanki. Drugą grupą wskazań jest leczenie chorób autoimmunologicznych. To schorzenia, w których organizm sam dla siebie jest zagrożeniem. W wyniku błędnej reakcji atakuje własne komórki, co może powodować poważne konsekwencje, w tym m.in.: utratę wzroku i ciężkie choroby skórne. Działanie leku polega wówczas na hamowaniu tej reakcji immunologicznej. Przyjmowanie leku Equoral wskazane jest w takich chorobach jak:
 • endogenne zapalenie błony naczyniowej oka (również zapalenie błony naczyniowej oka w chorobie Behçeta;
 • zapalenia błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaźnego;
 • ciężkie atopowe zapalenie skóry;
 • ciężkie postacie wyprysku lub łuszczycy;
 • zespół nerczycowy (choroba nerek);
 • przypadki ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów.
Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, jednak tylko w przypadku wskazań transplantacyjnych lub zespołu nerczycowego.

Equoral - dawkowanie

Przed stwierdzeniem konieczności stosowania leku Equoral lekarz powinien przeprowadzić dokładne badania pacjenta. Na tej podstawie może podjąć decyzję. Ważne, aby lek był przepisywany przez doświadczonego specjalistę. Lekarz dostosuje dawkę leku do danego schorzenia oraz indywidualnych potrzeb chorego. Pacjent nie może przyjmować większej niż zalecana dawki leku Equoral. Nie wpływa to na poprawę skuteczności terapii, a może powodować poważne komplikacje zdrowotne. Dawka zależy m.in. od masy ciała pacjenta oraz wskazania medycznego. W przypadku osób dorosłych we wskazaniach transplantacyjnych całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 2 a 15 mg na kilogram masy ciała. Przyjmuje się ją w dwóch dawkach. Największe dawki substancji czynnej przyjmuje się tuż przed dokonaniem przeszczepu oraz zaraz po nim. Następnie się je zmniejsza do poziomu, który u danego pacjenta będzie optymalny i zagwarantuje pożądaną skuteczność terapeutyczną. Inaczej wygląda dawkowanie we wskazaniach pozatransplantacyjnych u osób dorosłych i prezentuje się następująco:
 • zespół nerczycowy: zazwyczaj 5 mg/kg mc na dobę w dwóch dawkach, u pacjentów z chorobami nerek dawkę leku zmniejsza się o połowę;
 • łuszczyca i atopowe zapalenie skóry: dawka dobowa waha się od 2,5 mg do 5 mg/kg mc w dwóch dawkach;
 • ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów: dawka dobowa to od 3 mg do 5 mg/kg mc w dwóch dawkach;
 • endogenne zapalenie błony naczyniowej oka: dawka dobowa to od 5 mg do 7 mg/kg mc w dwóch dawkach.
Lek może być przyjmowany przez dzieci ze wskazaniami transplantacyjnymi oraz z zespołem nerczycowym. W tym drugim przypadku maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg na kilogram masy ciała w dwóch dawkach. Jeżeli dziecko cierpi na choroby nerek, to pierwsza dawka podawana kolejnego dnia nie może być większa niż 2,5 mg na kilogram masy ciała. Stosowanie się do tych wytycznych jest niezwykle ważne w kontekście zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa leczenia. Jeżeli następuje zmiana leczenia z innego doustnego leku z cyklosporyną, to tylko lekarz może zmienić dawkowanie. Pacjent nie może podejmować takiej decyzji we własnym zakresie.

Equoral - możliwe skutki uboczne

Equoral to doustny lek zawierający cyklosporynę, który jak każdy inny środek farmakologiczny, może powodować działania niepożądane. Nie występują one jednak u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu, oraz tego, czy lek przyjmowany jest zgodnie z zaleceniami lekarza. Do przykładowych skutków ubocznych należą:
 • osłabienie zdolności organizmu do zwalczania infekcji;
 • zwiększenie ryzyka powstawania guzów lub innych nowotworów złośliwych (zwłaszcza skóry);
 • zaburzenia mózgu (np. napady padaczkowe, zmiany osobowości, pobudzenie, bezsenność, dezorientacja);
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia czynności wątroby lub uszkodzenie narządu;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • obrzęk tylnej części oka;
 • spadek płytek krwi lub ilości krwinek czerwonych;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • ból głowy;
 • zmęczenie;
 • utrata apetytu;
 • niekontrolowane drżenie ciała;
 • zwiększenie masy ciała;
 • nadmierny wzrost włosów;
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych;
 • zapalenie trzustki;
 • migrena lub silny ból głowy;
 • i inne.
Wszystkie odnotowane do tej pory działania niepożądane leku Equoral zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Jeżeli się u Ciebie pojawią, to poinformuj o tym lekarza. Należy przerwać stosowanie leku Equoral, jeżeli jego dalsze przyjmowanie zagraża życiu lub zdrowiu pacjenta oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Equoral - przeciwwskazania i środki ostrożności

Oczywiście istnieją określone sytuacje, w których nie wolno przyjmować leku Equoral. Podstawowym przeciwwskazaniem jest reakcja nadwrażliwości na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Pozostałe przeciwwskazania to:
 • jednoczesne przyjmowanie leków zawierających ziele dziurawca;
 • jednoczesne przyjmowanie leków zawierających eteksylan bozentanu i eteksylan aliskirenu (stosowany w celu zmniejszenia ciśnienia krwi);
 • jednoczesne przyjmowanie leków zawierających eteksylan dabigatranu (stosowany przeciwzakrzepowo po zabiegach).
Ponadto w określonych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność. Zawsze przed stosowaniem leku Equoral należy dokładnie omówić z lekarzem swoją sytuację zdrowotną. Zaleca się większą ostrożność m.in. wtedy, gdy u pacjenta występują choroby wątroby (np. zaburzenia czynności wątroby). Inne stany to:
 • choroby nerek;
 • niedobór magnezu;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • objawy zakażenia (w tym gorączka, ból gardła);
 • dna moczanowa;
 • duże stężenie potasu we krwi;
 • zbliżający się termin szczepienia.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Equoral może wchodzić z nimi w interakcję i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Wspominaliśmy już, że zakazane jest jednoczesne przyjmowanie tego preparatu z lekami zawierającymi: ziele dziurawca, eteksylan dabigatranu, eteksylan bozentanu i eteksylan aliskirenu. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki jak:
 • leki zmniejszające stężenie cholesterolu;
 • leki wpływające na stężenie potasu we krwi;
 • lei wpływające na stężenie cyklosporyny we krwi;
 • leki wpływające na czynność nerek;
 • metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów);
 • nifedypina (stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego i bólów serca);
 • digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • glikokortykosteroidy.
Wszystkie substancje i leki zostały wypisane na ulotce dołączonej do opakowania. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać przed rozpoczęciem przyjmowania leku Equoral.

Equoral - podobne leki lub zamienniki

Obecnie na rynku dostępne są leki podobne do Equoral. Preparaty o tej samej substancji czynnej w takiej samej postaci to m.in.: Ciqorin, Sandimmun Neoral i Cyclaid. Do podobnych leków zaliczane są: Ikervis, Restasis i Sandimmum. Dostępne są w postaci kapsułek, kropli do oczu, płynu lub roztworu do iniekcji. O konieczności zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz.

FAQ

Lek Equoral dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Oznacza to, że nie jest dostępny w sprzedaży wysyłkowej.
Lekarz ustala czas trwania leczenia dla danego pacjenta. Decydują czynniki indywidualne. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak jest to zalecane. W przypadku ciężkiej wysypki może trwać nawet do 8 tygodni.
Lek Equoral zawiera w swoim składzie etanol. Nie należy w tracie terapii przyjmować alkoholu, ponieważ może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia lub nasilenia działań niepożądanych oraz negatywnie wpływać na skuteczność prowadzonego leczenia.
Nie powinno się stosować preparatu Equoral w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub zamierza w nią zajść, to lekarz powinien dokładnie określić ryzyko związane z przyjmowaniem leku Equoral. Korzyści muszą wyraźnie je przewyższać. Jeżeli niezbędne jest przyjmowanie kapsułek Equoral w okresie laktacji, to należy zrezygnować z karmienia piersią. Substancja czynna może przenikać do mleka matki i powodować negatywne skutki uboczne po stronie dziecka.
Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację