Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
CitraFleet to preparat o działaniu przeczyszczającym. Lek dostępny jest tylko na receptę i ma postać proszku do sporządzania roztworu doustnego.

W preparacie znajdują się trzy substancje czynne: kwas cytrynowy, magnez w postaci tlenku i pikosiarczan sodu. Lek przeznaczony jest do stosowania tylko u osób dorosłych na wyraźne wskazanie lekarza prowadzącego.

Dostępność:

na receptę

Wskazania:

oczyszczanie jelit

Postać:

proszek do sporządzania roztworu doustnego

Dawka:

10 mg + 3,5 g +10,97 g

Substancja czynna:

kwas cytrynowy + magnez w postaci tlenku+ pikosiarczan sodu

CitraFleet — działanie, przeznaczenie

Zgodnie z klasyfikacją medyczną proszek CitraFleet to lek przeczyszczający. Stosuje się go w celu oczyszczenia jelita pacjenta przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających czystych jelit. Do tego typu zabiegów zaliczane są m.in.: obrazowanie radiologiczne i kolonoskopia (procedura obrazowania jelita). Lek przeznaczony jest do stosowania tylko u osób dorosłych.

Za mechanizm działania preparatu odpowiadają zawarte w nim substancje czynne, czyli: kwas cytrynowy, tlenek magnezu i pikosiarczan sodu. Po zażyciu leku należy wypić około 1,5-2 litry płynu w porcjach po 250-400 ml na godzinę. Wówczas następuje wypróżnienie żołądka i oczyszczenie jelit, co umożliwia przeprowadzenie dokładnych badań diagnostycznych oraz zabiegów na jelitach. O zasadności zastosowania tego leku w celu oczyszczenia jelit decyduje lekarz prowadzący.

CitraFleet — ile kosztuje? Czy jest refundowany?

Uśredniona cena proszku CitraFleet to:

 • CitraFleet (proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2 saszetki) - 56,00 PLN;
 • CitraFleet (proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 saszetek) - 998,00 PLN.

Cena leku CitraFleet w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz wybranego wariantu opakowania. Standardowo lekarze przepisują opakowanie zawierające dwie saszetki leku CitraFleet. Na rynku dostępne są również opakowania o zawartości 50 saszetek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat ten nie podlega refundacji na żadnym poziomie niezależnie od wskazania medycznego i wieku pacjenta.

CitraFleet — zamienniki lub podobne leki

Jako zamienniki leku CitraFleet traktowane są inne preparaty rekomendowane przed badaniami wymagającymi czystych jelit. Do oczyszczania jelit wykorzystywane są m.in.: Eziclen, Moviprep, Fortrans. O zastosowaniu dowolnego z nich decyduje lekarz prowadzący. Preparaty te mają inny skład, jednak zbliżone działanie.

CitraFleet — pełny skład leku

Preparat CitraFleet zawiera trzy podstawowe substancje aktywne: kwas cytrynowy, tlenek magnezu i pikosiarczan sodu. Składniki pomocnicze to: sacharyna sodowa, wodorowęglan potasu i aromat cytrynowy (maltodekstryna, aromat cytrynowy i tokoferol E307).

CitraFleet — jak dawkować?

Dawkowanie leku należy ustalić zgodnie z lekarzem prowadzącym. Preparat można stosować tylko na wyraźne jego wskazanie oraz pod jego kontrolą. Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w filiżance wody. Środek nie może być zbyt bardzo rozcieńczony. Do zakończenia planowanego zabiegu lub badania nie wolno przyjmować pokarmów stałych.

Standardowe dawkowanie polega na przyjęciu jednej saszetki wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a drugiej saszetki rano w dniu badania/zabiegu. Po przyjęciu dawki leku CitraFleet należy przyjmować 1,5-2 litry klarownych płynów w ilości 250-400 ml na godzinę. Jednocześnie odradza się picia czystej lub zdemineralizowanej wody.

Jeżeli zabieg planowany jest na godziny poranne, to warto przyjąć jedną saszetkę po południu, a drugą wieczorem w dniu poprzedzającym. Przy zabiegu planowanym w godzinach wieczornych dopuszczone jest przyjęcie obu saszetek rano w dniu badania/zabiegu. Należy pamiętać o tym, aby zachować minimum 5 godzin odstępu pomiędzy przyjęciem saszetek.

CitraFleet — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Należy unikać stosowania leku CitraFleet u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Ze względu na działanie przeczyszczające, preparat ten może wywoływać negatywne skutki u nienarodzonego dziecka. Jeżeli jest to możliwe, to warto wybrać inny lek.

Lekarz może zalecić stosowanie CitraFleet u kobiet w ciąży, jednak korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. Jeżeli kobieta w okresie karmienia piersią stosuje ten lek, to powinna przerwać karmienie dziecka ze względów bezpieczeństwa.

CitraFleet — możliwe skutki uboczne

Podczas stosowania leku CitraFleet mogą występować działania niepożądane. Nie dotyczą one każdego z pacjentów. Zależy to od indywidualnych predyspozycji organizmu. Jeżeli u pacjenta mamy do czynienia z ciężką reakcję alergiczną, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Inne odnotowywane dotychczas skutki uboczne to m.in.:

 • ból brzucha;
 • nudności;
 • biegunka;
 • odwodnienie;
 • zaburzenia snu;
 • suchość w jamie ustnej;
 • ból głowy;
 • zmęczenie;
 • pragnienie;
 • reakcje rzekomoanafilaktyczne;
 • nadwrażliwość z ciężkimi objawami reakcji alergicznej;
 • hipokalemia;
 • hiponatremia;
 • zawroty głowy;
 • drgawki;
 • stan splątania;
 • padaczka;
 • napady toniczno-kloniczne;
 • niedociśnienie ortostatyczne;
 • nietrzymanie kału;
 • wzdęcia brzucha;
 • rozdęcie brzucha;
 • ból w okolicy odbytu;
 • dyskomfort w okolicy odbytu;
 • wysypka;
 • rumień;
 • plamica;
 • pokrzywka.

Wszelkie niepokojące objawy niepożądane należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu. To on podejmuje decyzję w zakresie dalszego postępowania.

CitraFleet — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed przyjęciem leku CitraFleet należy skonsultować się z lekarzem. Lek nie może być stosowany w postaci środka przeczyszczającego codziennego użycia. Przeciwwskazane jest podawanie CitraFleet w przypadku pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek innych składnik leku. Ponadto u wyniszczonych i wrażliwych pacjentów preparat ten może powodować poważne powikłania. Inne przeciwwskazania to:

 • ciężkie odwodnienie;
 • zastoinowa niewydolność serca;
 • opóźnione opróżnianie żołądka;
 • hipermagnezemia;
 • toksyczne zapalenie okrężnicy;
 • choroba wrzodowa żołądka i jelit;
 • toksyczne porażenie okrężnicy;
 • nudności i wymioty;
 • niedrożność jelit;
 • ostre stany w obrębie jamy brzusznej wymagające interwencji chirurgicznej (np. rozpoznana lub podejrzewana niedrożność jelit, perforacja jelit, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego);
 • wodobrzusze;
 • rabdomioliza;
 • czynna zapalna choroba jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy);
 • ciężka niewydolność nerek.

Ponadto w wybranych przypadkach należy zachować szczególne środki ostrożności. U pacjentów z niewydolnością nerek może występować akumulacja magnezu w osoczu. W rzadkich przypadkach stosowanie leku CitraFleet może prowadzić do upośledzenia czynności nerek, zaburzeń równowagi elektrolitowej lub śmierci. Szczególnej uwagi wymagają pacjenci, u których występowały takie stany jak:

 • hiponatremia;
 • hipokaliemia;
 • wyniszczenie organizmu;
 • zaburzenia równowagi wodnej i elektrolitowej;
 • po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • łagodne lub umiarkowane odwodnienie;
 • choroby serca;
 • przyjmowanie leków wpływających na równowagę wodną i elektrolitową (np. kortykosteroidy, leki moczopędne)

Każdy przypadek powinien być diagnozowany, a następnie prowadzony indywidualnie.

CitraFleet — interakcje z innymi lekami

Stosowanie leku CitraFleet może wpływać na wchłanianie innych produktów leczniczych, które są podawane doustnie. Wybrane preparaty mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Należy szczególną uwagę zwrócić na takie środki farmakologiczne jak:

 • leki przeciwcukrzycowe;
 • leki przeciwpadaczkowe;
 • środki antykoncepcyjne;
 • antybiotyki (np.: tetracykliny, fluorochinolony, penicylamina);
 • leki przeczyszczające zwiększające objętość mas kałowych;
 • kortykosteroidy;
 • leki moczopędne;
 • glikozydy nasercowe;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
 • trójcykliczne leki przeciwdepresyjne;
 • leki przeciwpsychotyczne;
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny;
 • karbamazepina.

Lekarz podejmuje decyzję o tym, czy dane leki można ze sobą łączyć. Wykaz substancji wymagających szczególnej uwagi znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać.

Pytania pacjentów o lek (FAQ)

Zazwyczaj wypróżnienie następuje po kilku godzinach od przyjęcia preparatu. Oczyszczanie jelit może trwać kilka godzin.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, czyli po jego spożyciu przyjmować duże ilości płynów. Jednocześnie nie wolno przyjmować pokarmów stałych.
Rekomenduje się przyjmowanie różnych klarownych płynów w ilości 1,5-2 litry po saszetce w dawkach 250-400 ml na godzinę. Wśród tych płynów mogą być: klarowne zupy i zbilansowane napoje roztworów elektrolitowych, jednak odradza się picia tylko czystej lub zdemineralizowanej wody.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację