Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Brintellix to lek stosowany w leczeniu depresji u osób dorosłych. Środek ma postać tabletek powlekanych. Jego substancją czynną jest wortioksetyna. Ze względu na swój skład i mechanizm działania, lek Brintellix dostępny jest tylko na receptę.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym preparatu, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Brintellix - co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną lek Brintellix to modulator przekaźnictwa serotoninergicznego. Należy do grupy leków przeciwdepresyjnych przeznaczonych do stosowania u osób dorosłych. Lek zawiera substancję czynną wortioksetynę i dostępny jest w różnych stężeniach: 5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg, przy czym te dwa ostatnie nie są obecnie dostępne. Środek ma postać tabletek powlekanych. Lek Brintellix jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych. Jego działanie polega na łagodzeniu różnego rodzaju objawów depresyjnych w tym m.in.: zaburzeń snu, smutku, uczucia lęku, trudności z koncentracją, utraty zainteresowań, poczucia braku wartości czy też zmniejszonego apetytu.

O konieczności zastosowania leku decyduje lekarz prowadzący, który ma na względzie bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta. Mechanizm działania wortioksetyny obejmuje kilka obszarów. Przede wszystkim lek Brintellix łagodzi objawy depresji. Dochodzi do tego na skutek zahamowania wychwytu zwrotnego serotoniny. Wówczas ten hormon dłużej pozostaje w mózgu i wydłuża się jego wpływ na przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi.

Brintellix - cena, refundacja

Cena leku Brintellix zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz od wybranego stężenia substancji czynnej. Lek ten podlega całościowej lub częściowej refundacji dla opakowań zawierających 56 tabletek. Poniżej podano uśrednione pełne ceny leku Brintellix:

 • Brintellix 5 mg (28 tabletek powlekanych) - 62,50 PLN;
 • Brintellix 5 mg (56 tabletek powlekanych) - 93,20 PLN;
 • Brintellix 10 mg (28 tabletek powlekanych) - 119,20 PLN;
 • Brintellix 10 mg (56 tabletek powlekanych) - 177,00 PLN.

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od początku 2024 roku, refundacja obejmuje opakowania leku zawierające 56 tabletek. Preparat bezpłatnie otrzymują pacjenci powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji. Lek w ramach częściowej refundacji otrzymują dorośli pacjenci we wskazaniu leczenia dużych epizodów depresyjnych, jeżeli stosowanie innych leków przeciwdepresyjnych nie przyniosło rezultatu. Wówczas uśredniona cena leku to:

 • Brintellix 5 mg (56 tabletek powlekanych) - 31,20 PLN;
 • Brintellix 10 mg (56 tabletek powlekanych) - 53,10 PLN.

Brintellix - zamienniki lub podobne leki stosowane w leczeniu depresji

Zamiennikiem dla leku Brintellix w postaci tabletek powlekanych może być preparat o tej samej nazwie w postaci kropel. Ponadto w leczeniu depresji stosuje się takie leki jak m.in.: Lerivon, Sympramol, Efectin ER 150, ParoGen, Lamitrin, ApoSerta, Trittico XR i inne. O konieczności zastosowania dowolnego z nich decyduje lekarz prowadzący.

Brintellix - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem tabletek Brintellix jest wortioksetyna w postaci bromowodorku wortioksetyny. Pozostałe składniki preparatu to: celuloza mikrokrystaliczna, stearynian sodu, mannitol E421, karboksymetyloskrobia sodowa, hydroksypropyloceluloza, makrogol 4000, hypromeloza, tlenek żelaza żółty E172 i dwutlenek tytanu E171.

Brintellix - dawkowanie, stosowanie leku

Nie należy stosować leku Brintellix wbrew wskazaniom lekarskim. To lekarz decyduje o możliwości stosowania preparatu oraz o jego dawkowaniu. Pacjent nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawki leku Brintellix. Nie wpływa to na poprawę skuteczności leczenia i może powodować działania niepożądane.

Zalecana dawka leku dla pacjentów poniżej 65. roku życia to 10 mg wortioksetyny w pojedynczej dawce. W zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę lub zmniejszyć do minimalnej dawki 5 mg na dobę. W przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia stosuje się dawkę początkową na poziomie 5 mg.

Tabletki powlekane Brintellix należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tylko lekarz może podjąć decyzję o tym, czy przerwać stosowanie leku Brintellix. Odstawienie powinno następować stopniowo. Przerwanie przyjmowania leku Brintellix bez konsultacji z lekarzem może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

Brintellix - możliwe skutki uboczne stosowania leku Brintellix

Po rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych mogą pojawić się działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Większość skutków ubocznych występuje na początku leczenia i przechodzi samoistnie. Jeżeli po rozpoczęciu leczenia lekiem Brintellix wystąpią poważne działania niepożądane, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Do przykładowych skutków ubocznych należą m.in.:

 • zawroty głowy;
 • nudności;
 • dziwne sny;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia koncentracji;
 • nadmierne pocenie się;
 • wymioty;
 • zaparcia;
 • biegunka;
 • swędzenie całego ciała;
 • nocne poty;
 • zaczerwienienie twarzy;
 • reakcje alergiczne;
 • zespół serotoninowy;
 • ból głowy;
 • wysypka;
 • myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa;
 • wzrost stężenia prolaktyny we krwi;
 • niewyjaśnione i nadmierne krwawienia.

O ich wystąpieniu należy powiedzieć lekarzowi. Przyjmowaniu leku Brintellix powinna towarzyszyć ostrożność i kontrola lekarska.

Brintellix - przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Brintellix

Leku Brintellix nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub inne składniki leku Brintellix. Ponadto przeciwwskazaniem jest przyjmowanie innych leków przeciwdepresyjnych takich jak: nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory MAO-A. Preparat przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych. Ze względów bezpieczeństwa nie można podawać go pacjentom poniżej 18. roku życia.

U pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne należy zachować szczególną ostrożność. Wszystkie ostrzeżenia i środki ostrożności zostały wymienione na ulotce dołączonej przez producenta do opakowania. Szczególnej uwagi wymagają pacjenci, u których stwierdzono takie stany jak:

 • przyjmowanie leków o działaniu serotoninergicznym, w tym: silnych leków przeciwbólowych i leków stosowanych w leczeniu migreny;
 • napady drgawkowe (napady padaczkowe) w przeszłości;
 • wiek powyżej 65. roku życia;
 • niskie stężenie sodu we krwi;
 • mania;
 • tendencja do krwawień lub siniaków;
 • ciąża;
 • okres karmienia piersią;
 • ciężka choroba wątroby;
 • ciężka choroba nerek;
 • jaska lub podwyższone ciśnienie w oku.

Brintellix stosowany w leczeniu depresji - interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Brintellix może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Przede wszystkim nie można jednocześnie przyjmować leku Brintellix z takimi środkami jak nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory MAO-A.

Ponadto należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków z poniższej listy:

 • linezolid (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych);
 • razagilina, selegilina (leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona);
 • moklobemid (lek stosowany w leczeniu depresji);
 • leki obniżające stężenie sodu;
 • lit;
 • tryptofan;
 • tramadol (silny lek przeciwbólowy);
 • sumatryptan i podobne leki zawierające substancję czynną kończącą się na tryptan;
 • fenytoina, karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki);
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);
 • dipirydamol, warfaryna, kwas acetylosalicylowy, fenprokumon (leki rozrzedzające krew).

Wybrane leki stosowane jednocześnie z preparatem Brintellix mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych. Jeżeli pacjent przyjmuje te leki, należy powiedzieć lekarzowi o tej sytuacji. Do tej grupy należą:

 • tramadol;
 • sumatryptan;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • ziele dziurawca;
 • meflochina (lek stosowany w leczeniu i profilaktyce malarii);
 • haloperydol, chlorprotiksen, chlorpromazyna (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych);
 • chinidyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
 • bupropion.

Wszystkie te substancje zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać.

FAQ - pytania pacjentów o lek Brintellix

Tak. Lek Brintellix należy do grupy SSRI, czyli selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. W związku z tym wydawany jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.
Działanie leku Brintellix jest odłożone w czasie. Pierwsza poprawa samopoczucia następuje zazwyczaj po dwóch tygodniach przyjmowania tabletek. Zdarza się jednak, że odnotowuje się ją później. U każdego z pacjentów okres ten się różni i zależy m.in. od stopnia nasilenia objawów depresyjnych oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta.
Lek Brintellix należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Po uzyskaniu poprawy, przyjmowanie tabletek kontynuuje się przez minimum sześć miesięcy. Oznacza to, że preparat jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych pociąga za sobą określone ryzyko. Natomiast leki takie jak Brintellix nie uzależniają. Jako działanie niepożądane może wystąpić zespół odstawienia leku przeciwdepresyjnego.
Tak. Lek Brintellix łagodzi szereg objawów związanych z depresją. Wśród nich znajduje się łagodzenie poczucia lęku i niepokoju.
Przyjmowanie leku Brintellix nie powinno wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz do obsługi maszyn specjalistycznych. Jeżeli jednak w trakcie terapii wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, to warto zrezygnować z prowadzenia samochodu.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację