Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Bioxetin to lek przeciwdepresyjny, który klasyfikowany jest jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Środek ten wskazany jest w długotrwałym leczeniu depresji oraz innych zaburzeń psychicznych, a jego substancją czynną jest fluoksetyna. Bioxetin dostępny jest w ograniczonej sprzedaży i tylko na receptę. Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym preparatu, jego składem i mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Bioxetin oraz potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Bioxetin - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Bioxetin to lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Substancją czynną leku Bioxetin jest fluoksetyna i to ona odpowiada za jego działanie. Preparat ten dostępny jest w postaci tabletek, a każda z nich zawiera 20 mg substancji czynnej. Środek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Stosuje się go w leczeniu epizodów dużej depresji oraz innych zaburzeń psychicznych.

Cena leku Bioxetin

Lek Bioxetin dostępny jest tylko w jednym wariancie opakowania. Jego cena zależy od marży narzuconej przez daną aptekę. Średnia cena preparatu Bioxetin 20 mg (30 tabletek) to 19,40 PLN.

Refundacja leku Bioxetin

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 lipca 2023 roku lek Bioxetin podlega częściowej lub całościowej refundacji w sytuacjach, gdy u pacjenta stwierdzono upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne. Pacjenci powyżej 75. roku życia nabywają lek nieodpłatnie. W przypadku pozostałych pacjentów cena po częściowej refundacji (30%) wynosi średnio 10,30 PLN.

Lek Bioxetin - pełny skład

W każdej tabletce Bioxetin znajduje się 20 mg substancji czynnej. Oprócz tego w jej składzie zawierają się takie substancje pomocnicze jak: stearynian magnezu, karboksymetyloskrobia sodowa i celuloza mikrokrystaliczna.

Bioxetin - mechanizm działania, przeznaczenie

Preparat Bioxetin przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 8. roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich należy zachować szczególną ostrożność. Za działanie leku odpowiada fluoksetyna. Jest ona jednym z inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Fluoksetyna odpowiada za hamowanie procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, co prowadzi do zwiększenia czasu działania serotoniny na synapsie i jednocześnie do zwiększenia czasu pobudzenia komórki, która odpowiada za odbiór informacji. Impulsy nerwowe wysyłane są ze zwiększoną częstotliwością. Takie działanie przekłada się na obniżenie stanu depresji. Właśnie dlatego fluoksetyna to lek o działaniu przeciwdepresyjnym. Ze względu na to, że substancja ta odpowiada tylko za wychwyt serotoniny, to jej działanie określa się także jako selektywne.

Bioxetin - wskazania do stosowania leku

O konieczności zastosowania leku Bioxetin zawsze decyduje lekarz na podstawie przeprowadzonych badań i oceny stanu zdrowia pacjenta. Wszystko po to, aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa prowadzonej terapii. Podstawowe wskazania do stosowania leku Bioxetin to:

 • epizody dużej depresji;
 • żarłoczność psychiczna (bulimia) - jako uzupełnienie psychoterapii w celu zmniejszenia chęci zwracania spożytych pokarmów i objadania się;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Bioxetin - dawkowanie, stosowanie leku

Lek należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawki leku Bioxetin ustalane są w sposób indywidualny i dostosowuje się je do rodzaju schorzenia oraz stanu zdrowia pacjenta. W przypadku epizodów dużej depresji zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Lekarz może ją zwiększyć lub zmniejszyć w czwartym tygodniu terapii. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg na dobę. Warto pamiętać o tym, że na pierwsze korzystne efekty leczenia czeka się nawet kilka tygodni.

Dawkowanie przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych również rozpoczyna się od 20 mg na dobę. Następnie dawkę zwiększa się po dwóch tygodniach. Jeżeli po 10 tygodniach leczenia lekiem Bioxetin nie widać poprawy, to warto rozważyć zmianę preparatu.

Przy żarłoczności psychicznej rekomendowana dawka to od razu 60 mg na dobę. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby, nieletni oraz w podeszłym wieku mogą wymagać zmodyfikowania dawki leku.

Tabletki Bioxetin połyka się w całości i popija wodą. Nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku, ponieważ nie wpływa to na poprawę skuteczności leczenia i może powodować działania niepożądane.

Bioxetin - przeciwskazania i środki ostrożności

Ze względu na swój skład i działanie, lek Bioxetin musi być przyjmowany bardzo odpowiedzialnie. Istnieją określone przeciwskazania do jego przyjmowania oraz sytuacje, w których należy zachować ostrożność w trakcie terapii. Przede wszystkim przyjmowanie leku Bioxetin jest przeciwwskazane w przypadku uczulenia na substancję czynną lub jakąkolwiek substancje pomocnicze. Ponadto Bioxetin nie może być stosowany, jeżeli:

 • pacjent przyjmuje metoprolol (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca);
 • pacjent stosuje leki przeciwdepresyjne z grupy nieodwracalnych, nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO).

Stosowanie jednocześnie Bioxetin i leków z grupy MAO (np. iproniazydu) może powodować działania niepożądane, w tym ciężkie, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta.

Ponadto dodatkowe środki ostrożności warto zachować w sytuacji, gdy u pacjenta występują takie stany lub choroby jak:

 • padaczka lub napady drgawkowe (obecnie lub w przeszłości);
 • cukrzyca;
 • epizody maniakalne;
 • wysypka lub inne reakcje alergiczne;
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • choroby serca;
 • przyjmowanie leków moczopędnych;
 • stosowanie leków wpływających na krzepnięcie krwi;
 • nietypowe krwawienia;
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe;
 • gorączka, drżenie mięśni, sztywność, zmiana stanu świadomości (po przyjęciu leku Bioxetin);
 • ostry lub przewlekły ból, lub inne stany leczone lekami opioidowymi;
 • myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;
 • zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

To wszystko sprawia, że pacjent w trakcie leczenia lekiem Bioxetin powinien znajdować się w kontakcie z lekarzem i poddawać się regularnym badaniom diagnostycznym.

Bioxetin - możliwe skutki uboczne

Podczas stosowania leku Bioxetin mogą występować skutki uboczne. Ich rodzaj oraz nasilenie działań niepożądanych zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Do przykładowych skutków ubocznych zalicza się m.in.:

 • objawy nadwrażliwości;
 • bóle stawów i mięśni;
 • ból głowy;
 • zawroty głowy;
 • zaburzenia snu;
 • nadmierne pocenie się;
 • częste oddawanie moczu i inne zaburzenia oddawania moczu;
 • zaburzenia funkcji seksualnych (np. zaburzenia erekcji, zaburzenia popędu płciowego);
 • niedociśnienie ortostatyczne;
 • zaburzenia czucia;
 • objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunka, ból brzucha);
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • zaburzenia połykania;
 • niewyraźne widzenie;
 • nieregularne krwawienia miesięczne;
 • reakcje przypominające chorobę posurowiczą;
 • zaburzenia koncentracji;
 • zaburzenia smaku;
 • nasilenie objawów psychicznych, w tym myśli samobójcze;
 • niepokój psychoruchowy;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • i inne.

Wszystkie odnotowane działania niepożądane zostały wypisane w ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bioxetin powinien się z nią dokładnie zapoznać.

Interakcje z innymi lekami

Każdy pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Ma to duże znaczenie w przypadku preparatu Bioxetin, który może wchodzić w interakcje z innymi środkami farmakologicznymi i wzajemnie zmieniać swoje działanie.

Podczas terapii z lekiem Bioxetin nie wolno przyjmować:

 • metoprololu;
 • nieodwracalnych inhibitorów MAO.

Ponadto nie należy stosować:

 • inhibitorów MAO typu A;
 • tamoksyfenu;
 • mekwitazyny.

Szczególne środki ostrożności zachowuje się przy skojarzeniu Bioxetinu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz podczas przyjmowania takich preparatów jak:

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (i inne leki obniżające próg drgawkowy);
 • leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoiny);
 • leki przeciwmigrenowe (np.: tryptany, selegiliny);
 • leki opioidowe (np.: tramadol, buprenorfina);
 • klozapiny (stosowane w wybranych chorobach psychicznych);
 • leki stosowane w chorobach serca (np.: nebiwolol, flekainid, propafenon, enkainid);
 • warfaryna;
 • cyproheptadyna;
 • leki wywołujące hiponatremię;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz tych substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Przechowywanie

Preparat Bioxetin należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Ponadto leku nie można stosować po upływie jego terminu ważności.

Zamienniki leku Bioxetin

Jedynym lekiem zawierającym substancję czynną w tej samej postaci jest Fluoksetyna. Ponadto na rynku dostępne są preparaty, które zawierają fluoksetynę w innej postaci i zalicza się do nich m.in.: Fluxemed, Seronil, Andepin, Fluoksetynę Egis, Fluoxetin Polpharma, Pluoxetine Aurovitas, Fluoxetine Vitabalans, Fluoxetine Vitama i Deprexetin.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Bioxetin bez recepty, czy na receptę?

Lek Bioxetin dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. O konieczności jego stosowania zawsze decyduje lekarz prowadzący.

Czy Bioxetin jest bezpieczny?

Lek ten wpływa na działanie układu nerwowego i może powodować groźne skutki uboczne. Bardzo ważne jest przyjmowanie go zgodnie ze wskazaniami lekarza i ewentualne informowanie go o tym, gdy wystąpią niepokojące objawy.

Czy Bioxetin uzależnia?

Preparat Bioxetin nie uzależnia, jednak nagłe odstawienie leku może powodować niepokojące objawy odstawienne.

Czy Bioxetin stosuje się w celu zmniejszenia chęci objadania się?

Tak. Lek Bioxetin stosuje się jako uzupełnienie psychoterapii w celu zmniejszenia chęci objadania się i zwracania pokarmów. Jednym ze wskazań do przyjmowania tabletek Bioxetin jest bulimia.

Czy Bioxetin uspokaja?

Tak. Lek Bioxetin wykazuje działanie uspokajające.

Interakcje leku Bioxetin z alkoholem

Podczas terapii z lekiem Bioxetin nie należy spożywać alkoholu. Wpływa to na zwiększone ryzyko wystąpienia niepokojących działań niepożądanych i może ograniczać wchłanianie substancji czynnej.

Bioxetin w ciąży i okresie karmienia

Nie należy stosować leku Bioxetin w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Jeżeli matka przyjmuje lek w trakcie ciąży, to wzrasta ryzyko wystąpienia u dziecka wad rozwojowych, w tym wad serca. Ponadto substancja czynna może przenikać do mleka matki i powodować skutki uboczne po stronie dziecka. Lekarz może zdecydować się na stosowanie Bioxetin u kobiety w ciąży lub karmiącej piersią, jednak pacjentka musi być świadoma ryzyka, a ewentualne korzyści z tym związane muszą znacznie je przewyższać.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację