Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Berodual to preparat wykorzystywany w leczeniu objawów różnych chorób obturacyjnych dróg oddechowych. Środek opiera swoje działanie na dwóch substancjach czynnych, czyli fenoterolu i bromku ipratropium. Dostępny w aptece preparat ma postać roztworu do nebulizacji i przeznaczony jest do przyjmowania wziewnego. Zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką preparatu Berodual, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, a także potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Berodual - charakterystyka medyczna

Roztwór do nebulizacji Berodual to lek wziewny, który rekomendowany jest w przypadku objawów chorób obturacyjnych dróg oddechowych. O jego przepisaniu i wdrożeniu do terapii każdorazowo decyduje lekarz na podstawie przeprowadzonych badań medycznych. Przyjmowanie leku prowadzi do rozszerzenia oskrzeli i zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej. Jednocześnie preparat pozwala na złagodzenie objawów różnego rodzaju chorób obturacyjnych dróg oddechowych.

Postać leku dostępna w aptece to roztwór do nebulizacji 20 ml. Stężenie substancji czynnych bromowodorku fenoterolu i bromku ipratropium to odpowiednio 0,5 mg, 0,25 mg/ml.

Skład preparatu Berodual

Podstawę preparatu stanowią dwie substancje czynne: bromowodorek fenoterolu oraz bromek ipratropium. Dodatkowo lek Berodual zawiera takie substancje pomocnicze jak: chlorek sodu, edetynian disodu, chlorek benzalkoniowy, kwas solny i woda oczyszczona. Pacjent powinien zapoznać się z dokładnym składem preparatu. Jego stosowanie jest niewskazane w przypadku reakcji nadwrażliwości na wymienione substancje.

Wskazania medyczne do stosowania leku Berodual

Podstawowym wskazaniem do przyjmowania leku Berodual jest wsparcie w zapobieganiu i leczeniu objawów chorób obturacyjnych dróg oddechowych, w tym m.in.: przewlekłego zapalenia oskrzeli i leczenie ostrych napadów astmy oskrzelowej. W przypadku przewlekłego zapalenia oskrzeli może ono występować wspólnie lub bez rozedmy płuc.

Mechanizm działania preparatu

Po inhalacji do organizmu dostają się substancje czynne. Fenoterol odpowiada za aktywację receptorów adrenergicznych, które znajdują się na powierzchni komórek nerwowych, gruczołowych i mięśniowych. Preparat działa wybiórczo tylko na receptory typu beta2, które znajdują się w mięśniach gładkich oskrzeli. Lek działa bardzo szybko i w błyskawicznym tempie rozkurcza mięśnie i rozszerza oskrzela, dzięki czemu dba o ich drożność. W konsekwencji powietrze może po nich przepływać bez barier, a u pacjenta minimalizowane jest ryzyko niepokojących objawów. Szybkość działania leku jest niezwykle ważna m.in. w przypadku ostrego napadu astmy oskrzelowej. Wówczas każda minuta jest na wagę złota.

Bromek ipratropium wykazuje działanie antyspastyczne. Odpowiada za rozszerzanie oskrzeli i uniemożliwia ich skurcz. Mechanizm działania tej substancji polega na blokowaniu aktywacji wybranych receptorów cholinergicznych zlokalizowanych w mięśniach gładkich oskrzeli. W ten sposób poprawia się wentylacja płuc oraz możliwe jest zneutralizowanie objawów choroby obturacyjnej płuc, czy też napadu astmy oskrzelowej.

Jak stosować lek?

Lek powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami lekarza, a także informacjami zawartymi na ulotce informacyjnej. Jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, to ponownie powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek do nebulizacji należy podawać wziewnie za pomocą specjalistycznych nebulizatorów. Inhalację należy prowadzić do momentu całkowitego zużycia roztworu. Dawkowanie ustalane jest w sposób indywidualny.

Dawkowanie leku Berodual

Dawkowanie różni się w zależności od wieku pacjenta, rodzaju choroby, a także stopnia nasilenia objawów. Decyzję w tym zakresie zawsze podejmuje lekarz. Jednocześnie w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się stosowanie jak najmniejszych dawek leku.

Dawkowanie u dzieci poniżej 6. roku życia

W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia i o masie ciała mniejszej niż 22 kilogramy, rekomenduje się stosowanie leku w dawce maksymalnej do 0,5 ml trzy razy na dobę. Dokładna dawka ustalana jest na podstawie wagi dziecka.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 14 lat

U dzieci w wieku od 6 do 14 lat stosuje się dawkę 0,5 - 1 ml przy ostrych napadach astmy oskrzelowej. Jeżeli choroba się nasila, to niezbędne może być podanie dawki dochodzącej do 2 ml. Skrajne przypadku mogą wymagać podania dawki 3 ml. Decyduje o tym lekarz, a terapia powinna być prowadzona pod jego kontrolą.

W przypadku długotrwałego leczenia choroby, zalecane dawki to 0,5 - 1 ml do 4 razy na dobę. Jeżeli organizm reaguje pozytywnie na lek, to należy podawać najmniejszą możliwą dawkę, która wykazuje skuteczne działanie. W przypadku umiarkowanego skurczu oskrzeli stosuje się dawkę 0,5 ml.

Dawkowanie u osób dorosłych

Leczenie u osób dorosłych i młodzieży powyżej 14. roku życia wymaga innego dawkowania. Ostry napad astmy to podanie od 1 do 4 ml preparatu. Zależy to od skali napadu astmy.

Przy leczeniu okresowym i długotrwałym stosuje się od 1 do 2 ml do 4 razy na dobę. Ponadto przy umiarkowanym skurczu oskrzeli wystarczające powinno być podanie dawki na poziomie 0,5 ml.

Przedawkowanie leku

Pacjent powinien zwracać szczególną uwagę na sposób przyjmowania leku, a także zalecaną dawkę. Ewentualne przedawkowanie preparatu Berodual powoduje niepokojące objawy. Wśród nich pojawiają się m.in.: przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, bóle dławicowe, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy, drżenie, zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia akomodacji, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Zazwyczaj niepokojące symptomy mają łagodny charakter i przemijają samoistnie. Mimo tego, w przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Stosowanie leku Berodual powinno być prowadzone bardzo odpowiedzialnie. Jeżeli w trakcie terapii wystąpią niepokojące objawy, w tym nasilające się duszności, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób z:

 • astmą oskrzelową i łagodnym przebiegiem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

 • astmą oskrzelową i przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, gdy organizm reaguje na kortykosteroidy;

 • objawem pogarszającej się drożności oskrzeli;

 • innymi schorzeniami i przyjmujących inne silne środki farmakologiczne;

 • predyspozycjami do jaskry;

 • schorzeniem takim jak zwężenie szyi pęcherza moczowego;

 • mukowiscydozą.

Dodatkowo wśród wskazań do zachowania ostrożności należą:

 • niekontrolowana cukrzyca;

 • przerost gruczołu krokowego;

 • przebyty zawał mięśnia sercowego;

 • nadczynność tarczycy;

 • choroby układu sercowo-naczyniowego;

 • guz chromochłonny nadnerczy.

Szczegółowe wytyczne w zakresie sytuacji, w których należy zachować ostrożność, znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Kiedy nie należy stosować leku Berodual?

Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania leku Berodual jest nadwrażliwość na zawarte w nim substancje czynne lub jakikolwiek inny składnik leku. Kolejnymi przeciwwskazaniami są m.in.:

 • ciąża;

 • karmienie piersią;

 • zaporowa kardiomiopatia przerostowa;

 • tachyarytmia (zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością komór).

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Potencjalne działania niepożądane

Ze stosowaniem leku Berodual może wiązać się występowanie niepokojących działań niepożądanych. Nie dotyczą one każdego pacjenta, a ich rodzaj i skala występowania różnią się w zależności od indywidualnych predyspozycji danej osoby. Do przykładowych skutków ubocznych związanych z lekiem Berodual należą m.in.:

 • skórne reakcje nadwrażliwości;

 • zwiększona pobudliwość nerwowa;

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej;

 • kołatanie serca;

 • drżenie mięśni szkieletowych;

 • zawroty głowy;

 • bóle głowy;

 • podrażnienie gardła;

 • zwiększenie ciśnienia śródgałkowego (po dostaniu się do oka);

 • obrzęk naczynioruchowy języka;

 • wzrost ciśnienia skurczowego;

 • zaburzenia psychiki;

 • zaburzenia ciśnienia tętniczego;

 • osłabienie organizmu;

 • paradoksalny skurcz oskrzeli;

 • zatrzymanie moczu.

Jeżeli u pacjenta wystąpią niepokojące działania niepożądane, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W wybranych sytuacjach niezbędne będzie odstawienie leku Berodual i skorzystanie z alternatywnej terapii.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent zobowiązany jest do poinformowania lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Należy również powiedzieć o preparatach, które chce się przyjmować w przyszłości. Wszystko dlatego, że Berodual może wchodzić w interakcje z innymi lekami i zaburzać ich prawidłowe działanie. W skrajnych przypadkach może powodować to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Szczególną uwagę należy zachować przy takich preparatach jak:

 • inne leki ß-adrenergiczne;

 • inne leki rozszerzające drogi oddechowe;

 • pochodne ksantynowe;

 • leki przeciwcholinergiczne.

Wybrane medykamenty mogą powodować zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi pacjenta, czy też wywoływać niekontrolowany i silny skurcz oskrzeli.

Berodual a ciąża i okres karmienia piersią

Aktualne badania nie wykazują negatywnego wpływu leku Berodual na kobiety w ciąży oraz płód. Mimo wszystko pacjentka powinna dokładnie skonsultować swoją sytuację z lekarzem prowadzącym. Aby zachować zwiększone bezpieczeństwo, odradza się stosowanie leku w okresie ciąży, a także w okresie karmienia piersią. W tym ostatnim przypadku substancje czynne mogą przedostawać się do mleka matki i powodować niepokojące objawy ze strony dziecka.

Berodual a zdolność prowadzenia pojazdów

Obecne badania nie wykazują negatywnego wpływu terapii z lekiem Berodual na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów, a także do obsługi maszyn. Jeżeli jednak wystąpią niepokojące objawy, a pacjent poczuje się niepewnie, to należy zaniechać prowadzenia tego typu aktywności. Wszystko po to, aby zminimalizować ewentualne zagrożenie. W przypadku każdego leku najważniejsze jest jego odpowiedzialne stosowanie.

Bezpieczeństwo to podstawa

Lek Berodual dostępny jest na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i zadbać o skuteczne działanie prepartu. W przypadku leków stosowanych wziewnie i innych środków farmakologicznych pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację