Aspiryna a karmienie piersią
Dodano:

20 stycznia, 2023
07:28
Zaktualizowano:

2 marca, 2023
14:51

Czy można brać aspirynę podczas karmienia piersią?

Aspiryna, podobnie jak ibuprofen wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Aspiryna przyjmowana w odpowiednich dawkach uznawana jest za jeden z bezpieczniejszych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Okazuje się, że kwas acetylosalicylowy zaliczany jest również do kategorii L2, czyli do leków bezpiecznych podczas karmienia piersią w stopniu umiarkowanym według Kategorii Ryzyka Laktacyjnego Prof. Hale’a. Światowa Organizacja Zdrowia uznała kwas acetylosalicylowy za zgodny z karmieniem piersią, uwzględniający jednak jego jednorazowe, doraźne stosowanie. Niemniej jednak, jak każdy inny medykament, aspirynę, czyli kwas acetylosalicylowy, warto dostosować – niejako zsynchronizować z karmieniem piersią. Oznacza to, że aspirynę należy przyjąć bezpośrednio po karmieniu piersią przed najdłuższą przerwą. Należy zatem wskazać, że aspirynę można stosować w trakcie laktacji, ale konieczne jest przestrzeganie dozwolonych dawek, by nie narazić dziecka na zwiększone ilości dawki czynnej, które mogłyby przedostać się do organizmu z mlekiem maki.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Kwas acetylosalicylowy a karmienie piersią

Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy leków określanych jako umiarkowanie bezpieczny w czasie karmienia piersią. Oznacza to, że aspiryna może powodować łagodne działanie niepożądane u dziecka karmionego piersią. Możliwe działania niepożądane dotyczą jednak stosowania aspiryny w zalecanych, niewielkich dawkach. W tym znaczeniu większe dawki kwasu acetylosalicylowego wiążą się ze znacznie większym ryzykiem dla dziecka karmionego piersią. Wśród działań niepożądanych, które mogą wystąpić u dzieci karmionych piersią w trakcie przyjmowania kwasu acetylosalicylowego przez mamę wymienić należy:

  • kwasicę metaboliczną,
  • trombocytopenię, objawia się gorączką, brakiem apetytu oraz wybroczynami,
  • hemolizę krwinek.

Warto również wskazać, że aspiryna dla dzieci wiąże się z ryzykiem wystąpienia Zespołu Ray’a, jeżeli zostanie podana w trakcie infekcji wirusowej. Należy jednak podkreślić, że fakt ten dotyczy podania kwasu acetylosalicylowego bezpośrednio dzieciom, natomiast brak jest danych, o możliwości wystąpienia tego schorzenia w przypadku stosowania aspiryny przez mamę karmiącą. Należy również wskazać, że kwas acetylosalicylowy nie wpływa na proces laktacji.

Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, aspiryna powinna być używana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku bezwzględnego wskazania do jej zastosowanie, gdy właściwości tego leku oraz korzyści płynące z zastosowania terapii u matki przewyższają potencjalne ryzyko działań niepożądanych u dziecka. Należy zatem wskazać, że pomimo iż aspiryna uznawana jest za lek umiarkowanie bezpieczny w czasie laktacji, warto zastosować inne farmaceutyki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych (np. ibuprofen) lub z grupy leków przeciwbólowych (np. paracetamol), które należą do grupy L1, czyli leków bezpiecznych w czasie karmienia.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Dawkowanie aspiryny dla karmiącej

Aspiryna, jak już wspomniano należy do kategorii L2, co zgodnie z klasyfikacją oznacza, że jej stosowanie może powodować łagodne działanie niepożądane u dziecka karmionego piersią bądź w niewielkim stopniu wpływać na proces laktacji. Z tego względu niezwykle istotne jest stosowanie odpowiednich dawek leku, by uniknąć możliwych do wystąpienia działań niepożądanych. Należy również wskazać, że w przypadku aspiryny istnieje bardzo mało danych dotyczących bezpieczeństwa jej stosowania w czasie laktacji, natomiast właściwości substancji leczniczej wskazują na niewielkie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dla procesu laktacji i dla dziecka karmionego piersią. Dlatego też matki karmiące piersią aspirynę powinny przyjmować w najmniejszych możliwych dawkach i przez możliwie najkrótszy czas, aby okres wystawienia organizmu dziecka na kwas acetylosalicylowy był możliwie najkrótszy. Należy zatem wskazać, że aby zminimalizować ryzyko działań niepożądanych w trakcie laktacji, wskazane są małe dawki aspiryny – 160 mg, gdyż wówczas mogą być stosowane przy karmieniu nawet bez konieczności przerw w laktacji. Kwas acetylosalicylowy organizmie matki karmiącej bardzo szybko ulega metabolizmowi do kwasu salicylowego.

Stosowanie leków w trakcie karmienia piersią czy w czasie ciąży obarczona jest ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Z tego względu przed zastosowaniem konkretnego leku warto sprawdzić, czy medykament jest bezpieczny dla dziecka, a z jego zażyciem nie wiążą się poważne działania niepożądane. Sprawdź, czy Apap w czasie karmienia piersią jest bezpiecznym lekiem.

W serwisie e-recepta.net staramy się by publikowane przez nas informację, były rzetelne i pochodziły ze sprawdzonych źródeł. Należy jednak pamiętać, że niniejszy artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić konsultacji ze specjalistą. Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Źródła:

  1. Frieske K., Morike K., Neumann G., Windorfer A., Leki w ciąży i laktacji, MedPharm Polska, 2014
  2. Gerald G Briggs, Drugs in Pregnancy and Lactation, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
Udostępnij artykuł:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, bądź pierwszy!
Napisz komentarz
Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację