Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Victoza to lek przeciwcukrzycowy, który należy do grupy analogów glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Dostępny jest w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych. Rekomenduje się go w leczeniu cukrzycy typu 2. Środek dostępny jest tylko na receptę.
Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną leku Victoza, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, składem, mechanizmem działania i ewentualnymi skutkami ubocznymi.

Victoza - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Victoza to lek przeciwcukrzycowy, który należy do grupy analogów glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Zawarta w nim substancja czynna to liraglutyd. Preparat dystrybuowany jest jako roztwór do wstrzykiwań podskórnych i przeznaczony jest do stosowania u pacjentów z cukrzycą typu 2. W opakowaniu znajdują się dwa wstrzykiwacze po 3 ml leku. Każdy mililitr leku zawiera 6 mg substancji czynnej.

Cena

Cena leku Victoza zależy od marży narzuconej przez daną aptekę. W Polsce dostępny jest tylko jeden wariant tego preparatu Victoza 6 mg/ml (2 x 3 ml). Regularna cena leku to około 316 złotych.

Refundacja

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 września 2023 roku preparat Victoza nie jest refundowany na żadnym poziomie. Oznacza to, że pacjent musi pokryć całkowity koszt zakupu leku w aptece.

Pełny skład preparatu

Podstawowym składnikiem leku Victoza jest substancja czynna liraglutyd. Ponadto w roztworze znajdują się takie substancje pomocnicze jak: glikol propylenowy, fosforan dwuwodny disodu fenol i woda do wstrzykiwań.

Victoza - mechanizm działania, przeznaczenie

Lek przeznaczony jest do stosowania u pacjentów, którzy chorują na cukrzycę typu 2. Preparat Victoza można podawać osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom powyżej 10. roku życia. Brak wiarygodnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w młodszej grupie wiekowej.

Mechanizm działania leku jest wielokierunkowy. Liraglutyd pomaga kontrolować stężenie glukozy, reguluje wydzielanie insuliny oraz reguluje proces wydzielania glukagonu. Jednocześnie lek nie zaburza prawidłowej odpowiedzi glukagonu na hipoglikemię. Ponadto preparat hamuje opróżnianie żołądka, co prowadzi do zmniejszenia stopni i szybkości wchłaniania glukozy. Kolejne odnotowane działanie leku Victoza to zwiększona kontrola spożycia pokarmu przez pacjenta i ograniczanie odczuwania łaknienia. Dzięki temu zmniejsza się uczucie głodu i zwiększa się uczucie sytości. Ze względu na wydłużony czas oddziaływania leku na organizm, wystarczy przyjmować go raz dziennie w celu kontroli stężenia glukozy we krwi.

Wskazania do stosowania leku Victoza

Lek Victoza stosuje się tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Przeznaczony jest do wykonywania samodzielnych wstrzykiwań przez osoby cierpiące na cukrzycę typu 2. Lek stosuje się w celu uzyskania kontroli glikemii w organizmie.

Wskazania do stosowania preparatu Victoza występują wtedy, gdy u pacjenta stosowanie wysiłku fizycznego i diety nie wystarcza do uzyskania kontroli stężenia glukozy w organizmie. Jednocześnie pacjenci ci nie mogą z różnych przyczyn stosować metforminy, czyli innego leku przeciwcukrzycowego lub stosowanie go jest niewystarczające. Środek Victoza może być stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, jeżeli tak zadecyduje lekarz.

Roztwór do wstrzykiwań Victoza - dawkowanie

Decyzję o konieczności zastosowania produktu leczniczego Victoza podejmuje lekarz prowadzący. W jednym wstrzykiwaczu znajduje się 30 dawek leku po 0,6 mg. Dawka początkowa wynosi 0,6 mg raz na dobę przez minimum siedem dni. Jeżeli jest to konieczne, to dawka dobowa wzrasta do 1,2 mg raz na dobę. W niektórych przypadkach niezbędne jest zastosowanie dawki 1,8 mg raz na dobę aż do momentu uzyskania kontroli stężenia cukru we krwi. Następnie dawka powinna zmaleć. O konieczności dostosowywania dawkowania leku Victoza decyduje lekarz.

Preparat przeznaczony jest do wstrzykiwania pod skórę. Środka nie można wstrzykiwać do mięśni lub żył, ponieważ może powodować to poważne konsekwencje zdrowotne. Rekomenduje się podawanie leku w brzuch, ramię lub przednią część ud. Preparat Victoza przeznaczony jest do samodzielnego stosowania w domowych warunkach. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania przez producenta.

Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku. Nie wpływa to na zwiększenie skuteczności leczenia i może prowadzić do przedawkowania i związanych z nim problemów zdrowotnych, w tym m.in.: wymiotów, nudności, hipoglikemii i biegunki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Victoza?

Podczas stosowania leku Victoza mogą wystąpić działania niepożądane związane z działaniem substancji czynnej. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Do przykładowych skutków ubocznych należą m.in.:

 • hipoglikemia (zbyt małe stężenie cukru we krwi);
 • niedrożność jelita;
 • ból brzucha;
 • wymioty;
 • wzdęcia;
 • ciężka reakcja alergiczna;
 • zapalenie trzustki;
 • biegunka;
 • zmniejszenie apetytu;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • zwiększenie częstotliwości rytmu serca;
 • zapalenie oskrzeli;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • bóle zębów;
 • zaparcia;
 • refluks żołądkowo-przełykowy;
 • zapalenie żołądka;
 • zwiększone stężenie enzymów trzustkowych;
 • przyspieszone tętno;
 • zawroty głowy;
 • złe samopoczucie;
 • opóźnienie opróżniania żołądka;
 • zmiana odczuwania smaku;
 • kamienie żółciowe;
 • odwodnienie;
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Wszystkie odnotowane działania niepożądane wymienione są na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Przed zastosowaniem leku należy się z nią zapoznać.

Victoza - przeciwskazania i środki ostrożności

Ze względu na skład i działanie leku nie może on być przyjmowany przez wszystkich pacjentów. Nie należy stosować leku Victoza w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik preparatu.

Leku Victoza nie należy stosować również u pacjentów z ciężką chorobą wątroby, poddawanych dializie, cukrzycą typu 1, cukrzycową kwasicą ketonową, ciężką niewydolnością serca, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i ciężkimi zaburzeniami żołądka lub jelit (włącznie z nieswoistym zapaleniem jelit).

Ponadto szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, chorobami trzustki i tarczycy.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach obecnie oraz w niedalekiej przeszłości. Jest to związane z tym, że Victoza może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie.

Szczególną uwagę należy zachować przy takich środkach farmakologicznych jak:

 • insulina;
 • pochodne sulfonylomocznika (np.: glibenklamid, glimepiryd);
 • warfaryna;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe.

Lek Victoza można stosować z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, jeżeli jest to niezbędne. Należą do nich m.in.: insulina oraz doustne leki przeciwcukrzycowe (np.: pioglitazon, metformina, inhibitor kotransportera sodowo-glukozowego 2 lub pochodne sulfonylomocznika).

Przechowywanie

Lek Victoza należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przed otwarciem opakowania należy przechowywać je w lodówce w temperaturze 2˚C–8˚C. Podczas stosowania preparatu wstrzykiwacz można przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C lub w lodówce przez miesiąc. Jeżeli lek nie jest przezroczysty i bezbarwny, to nie wolno go aplikować.

Victoza - zamienniki

Zamiennikiem dla leku Victoza jest Saxenda. Preparat ten ma taką samą substancję czynną w takiej samej postaci i przeznaczony jest do wykonywania iniekcji podskórnej.

FAQ

Ze względu na skład i działanie lek Victoza dostępny est tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Preparat nie jest dostępny w sprzedaży na odległość.
Preparat Victoza nie powinien być przyjmowany w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Jest to związane z tym, że substancja czynna może przenikać do mleka matki i negatywnie wpływać na rozwój karmionego dziecka. Ponadto lek może negatywnie wpływać na rozwój płodu. Jeżeli stosowanie preparatu Victoza jest niezbędne w okresie karmienia piersią, to należy w tym czasie zrezygnować z karmienia. Nadmiar pokarmu można odprowadzać laktatorem i utylizować w celu podtrzymania laktacji.
Podczas stosowania preparatu Victoza można zaobserwować spadek masy ciała pacjentów. Dotyczy to przede wszystkim pierwszych dni, gdy z organizmu wydalana jest woda. Jednym ze skutków przyjmowania leku może być zmniejszenie apetytu i jednoczesne zmniejszenie masy ciała.
Leki Victoza i Saxenda opierają swoje działanie na tej samej substancji czynnej, jednak mają inne dawki. Co do zasady to ten sam lek. O konieczności zastosowania konkretnego z nich decyduje lekarz prowadzący. Oba preparaty rekomendowane są w leczeniu cukrzycy typu 2.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację