Do czego prowadzi nieleczone nadciśnienie?

Nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do wielu, niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia, konsekwencji. Wśród nich wymienić należy chociażby poważne powikłania w funkcjonowaniu układu krążenia i nerek. Jakie skutki ma nieleczone lub nieprawidłowe leczenie zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego?
nieleczone nadciśnienie

Skutki nieleczonego nadciśnienia

Nadciśnienie tętnicze to ponadnormatywny wzrost ciśnienia, wywołujący nadmierny nacisk krwi na ściany tętnic. O nadciśnieniu mówimy, gdy jego wartość podczas trzech, następujących po sobie pomiarów, przekracza 140/90 mm Hg (milimetrów słupka rtęci). Diagnozę nadciśnienia utrudnia fakt, że przez wiele lat może nie dawać wyraźnych objawów, przez co są bagatelizowane, a takie symptomy jak bóle głowy, problemy ze snem czy kołatanie serca – utożsamiane z przemęczeniem lub nadmiernym stresem. Rzadko również są przyczyną wizyty u lekarza, co niestety może nieść daleko idące konsekwencje i powikłania zdrowotne. Co ważne, problemy z wysokim ciśnieniem mogą pojawić się w różnym wieku i nie dotyczą wyłącznie osób dorosłych, ponieważ coraz częściej diagnozowane jest nadciśnienie w młodym wieku, a nawet nadciśnienie u dzieci. Szczególnie niebezpieczną postacią jest nadciśnienie złośliwe, a ze względu na szczególny stan, pod stałą kontrolą lekarską powinno być nadciśnienie w ciąży.

Rozwój nadciśnienia jest procesem złożonym, uwarunkowanym wieloma zmiennymi. Wśród głównych przyczyn wskazuje się między innymi czynniki środowiskowe, jednak podłożem mogą być również choroby współistniejące lub uwarunkowania genetyczne. Choć w początkowym stadium objawy nadciśnienia mogą być lekceważone, to wraz z rozwojem schorzenia pojawiają się kolejne, będące konsekwencją uszkodzonych narządów. Wskutek długotrwałego, nieleczonego nadciśnienia, chory zaczyna uskarżać się na:

 • nieprawidłową pracę nerek,
 • kłopoty ze wzrokiem,
 • obrzęki i wychłodzenie kończyn,
 • problemy z poruszaniem się,
 • mniejszą sprawność intelektualną.

Wymienione powyżej symptomy w połączeniu z innymi, typowymi objawami nadciśnienia, to jasny sygnał, by chory jak najszybciej zgłosił się do lekarza w celu przeprowadzenia stosownych badań. 

e-recepta online

Wypełnij wywiad, Odbierz receptę już w 15 min

Tylko 59,00 zł

Powikłania nieleczonego nadciśnienia tętniczego

Rzetelnie prowadzone leczenie pozwala uniknąć lub znacznie opóźnić wystąpienie niebezpiecznych powikłań. W terapii nadciśnienia stosuje się różnorodne metody, uzależnione od patogenezy problemów z ciśnieniem, począwszy od zmiany stylu życia, aż po leczenie farmakologiczne odpowiednimi lekami hipotensyjnymi, czyli obniżającymi ciśnienie. Na wczesnym etapie nadciśnienia niewielkie uszkodzenia zauważa się w obrębie tętnic, a także serca, czy nerek, choć zmiany te nie dają żadnych lub niewielkie i niezbyt uciążliwe objawy. Z czasem ściany tętnic robią się coraz sztywniejsze, nerki zaczynają uwalniać zwiększone ilości białka, a ściany komór w obrębie mięśnia sercowego ulegają pogrubieniu i przerostowi. Im wcześniej nadciśnienie zostanie zdiagnozowane, tym większa szansa na powstrzymanie groźnych dla zdrowia i życia zmian.

Jakie mogą być powikłania nadciśnienia? Nieleczone nadciśnienie może doprowadzić do:

 • zawału serca,
 • udaru mózgu,
 • rozwoju miażdżycy w naczyniach tętniczych kończyn dolnych, serca, szyi, a nawet nerek,
 • pogorszenia wzroku,
 • niewydolności nerek,
 • przerostu lewej komory serca, łącznie z postępującą niewydolnością,
 • przewlekłej bezsenności skutkującej chorobami o podłożu neurologicznym, takimi jak depresja lub nerwica.

Aby uniknąć poważnych powikłań, niezbędna jest systematyczny pomiar ciśnienia, zarówno podczas rutynowych wizyt lekarskich, jak i samodzielnie przy użyciu dostępnych w sprzedaży urządzeń. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email